Usługi informatyczne i konsultingowe z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI)
AI dla efektywności Twojego biznesu
Usługi


Każdy klient może liczyć na indywidualne podejście i zachowanie pełnej dyskrecji, a także najwyższy poziom jakości usług.
Po wnikliwym zapoznaniu się ze daną sprawą ustalana jest konkretna wycena.
Poniżej podano przykładowe, orientacyjne ceny na wybrane usługi.

Orientacyjne ceny netto usług diagnostycznych

Sprawdzenie pomieszczenia na obecność podsłuchów - od 35 zł / m²
Sprawdzenie pojazdu na obecność lokalizatorów GPS i podsłuchów - od 750 zł
Wykrycie podsłuchu w telefonie - od 750 zł
Wykrycie podsłuchu w komputerze - od 650 zł
Orientacyjne ceny netto pozostałych usług

Cyberwywiad (OSINT – Open Source Intelligence) - od 500 zł/rbh
Odzyskiwanie danyh - 220 zł/rbh
Zabezpieczenie telefoniu przed podsłuchem - od 450 zł
Zabezpieczenie komputera przed podsłuchem - od 550 zł

Istnieje możliwość rozliczania w formie ryczałtu, stawki godzinowej, jak również w formie określonego budżetu lub abonamentu.
Dane

Pozyskiwanie, zabezpieczanie i odzyskiwanie danych.

Oględziny

Oględziny urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych.

Dowody

Analiza elektronicznego materiału dowodowego.

Rozpoznanie

Dostarczanie elektronicznych środków dowodowych.

Ujawnianie

Ujawnianie działań wyczerpujących znamiona przestępstw.

Analiza

Wykonywanie analiz rzeczowych źródeł dowodowych.

Usuwanie

Bezpowrotne usuwanie danych z nośników komputerowych.

Prezentacja

Prezentacja dowodów fizycznych, księgowych oraz elektronicznych.


Zapraszam do kontaktu


Zadzwoń +48 507 252 393 lub napisz wiadomość

info@itbrain.pl